NOĆNA BRODSKA LIINIJA – TRANSFER

Dragi prijatelji, Škola filma Šipan u suradnji sa svojim pokroviteljima razmatra mogućnost uvođenja noćne brodske linije – transfera sa Šipana u Dubrovnik s kojim bi se nakon večernjih projekcija i ostalih programa moglo vratiti u Grad. Ovi transferi bi svim zainteresiranim omogučili dolazak na naše programe, a temeljem upita znamo da ima dosta takvih.

Budući nam je za eventualno pokretanje istog jako važno i nužno mišljenje  što većeg broja potencijalnih korisnika molimo vas da realno odgovorite na anketu koja se nalazi na desnoj strani naše web stranice.

“Navigare necesse est, vivere non est necesse”

Hvala !!!