PRODUKCIJA JUBILARNE 20. LJŠFŠ – 2023.

Pogledajte produkciju filmova nastalih na jubilarnoj dvadesetoj Ljetnoj školi filma Šipan – 4. – 14. 8. 2023 godine: